Banner
Svaka rijeka na svom putu od izvora do ušća pokupi i nosi sa sobom određenu količinu nanosa. Količina nanosa ovisi o terenu kroz koji protječe rijeka, o njezinim pritocima i naravno o njezinoj veličini i duljini. Ričina nije izuzetak, no...
U srijedu, 24. kolovoza, od 16 do 19 sati, održat će se Otvoreni dan Ornitološkog kampa Učka 2022. Kamp se održava od 15. kolovoza do 4. rujna na lokvi Rovozna. Ova, najveća prirodna lokva u zaštićenom području Parka prirode...
Iz javne ustanove Priroda izvijestili su da je u podmorju Barbata na otoku Rabu pronađena živa periska i odmah se krenulo u akciju zaštite ovog jedinstvenog školjkaša kojem prijeti izumiranje. Zbog masovnog pomora plemenite periske brojne institucije i stručnjaci...
Rječina ljeti ne teče. To je sasvim normalno za ovu rijeku bujičnog karaktera. Ponekad prestane teći i zimi, ali te se rijetko dogodi. U ljetnom sušnom periodu jako je izražena razlika prirodnog vodotoka od onog kojemu su rubovi korita...
Započeto je detaljno istraživanje bjelonogog raka u Ričini, strogo zaštićene Natura 2000 vrste. Cijeli gornji tok Ričine je 2013. godine uvršten u Zaštićeno područje Natura 2000. Od tada do danas, službeni podaci govorili su o prisutnosti ove vrste na samo...
Hidroakumulacija ili umjetno jezero Valići služi za pogon Hidroelektrane Rijeka koja proizvodi električnu energiju od 1968. godine. Betonska brana i Ričina koja ne teče Betonska brana visoka je 35 metara. Na sredini brane su dva preljevna polja sa zaklopkama kroz koje...
Zorica Zoretić vodi nas u još jednu šetnju, ovaj put bogatim livadama uz Rječinu. U prošloj, već 20. epizodi ona i Marijo Relja upoznali su nas s vrstama stabala koja čine galerijske šume uz sam vodotok. Livade zajedno sa šumama čine...
Naši vodiči Zorica i Marijo proveli su nas galerijskom šumom uz Rječinu kako bi nam pokazali zeleni sklad rijeke i biljnog bogatstva njenih obala. Upoznali su nas s vrstama stabala koja rastu uz rijeku. Stabla koja rastu isključivo uz...
Kraj Valuna na otoku Cresu pronađena je živa jedinka plemenite periske. Periska se nalazi na dubini od 6,4 metra i visoka je oko 30 centimetara. Budući da živi u zoni sidrenja, bit će, po protokolu Projekta očuvanja plemenite periske...
Naše istraživanje ovaj nas put vodi od Kukuljana uzvodno prema izvoru Rječine. Trebalo nam je petnaestak minuta da dođemo do betonskog mostića, mjesta gdje se Duboki jarak ulijeva u Ričinu, te nastavili uzvodno uz korito Dubokog jarka - prilično...
Banner

Magazin