Banner
Stoljetni svjedoci umijeća gradnje karakteristični su za krško područje pa time i za područje Ričine. Suhozid se slaže od kamena bez veziva a može služiti kao ogradni zid no često se suhozidnom tehnikom gradilo i razne građevine. Na Ričini...
Svaka rijeka na svom putu od izvora do ušća pokupi i nosi sa sobom određenu količinu nanosa. Količina nanosa ovisi o terenu kroz koji protječe rijeka, o njezinim pritocima i naravno o njezinoj veličini i duljini. Ričina nije izuzetak, no...
U srijedu, 24. kolovoza, od 16 do 19 sati, održat će se Otvoreni dan Ornitološkog kampa Učka 2022. Kamp se održava od 15. kolovoza do 4. rujna na lokvi Rovozna. Ova, najveća prirodna lokva u zaštićenom području Parka prirode...
Iz javne ustanove Priroda izvijestili su da je u podmorju Barbata na otoku Rabu pronađena živa periska i odmah se krenulo u akciju zaštite ovog jedinstvenog školjkaša kojem prijeti izumiranje. Zbog masovnog pomora plemenite periske brojne institucije i stručnjaci...
Rječina ljeti ne teče. To je sasvim normalno za ovu rijeku bujičnog karaktera. Ponekad prestane teći i zimi, ali te se rijetko dogodi. U ljetnom sušnom periodu jako je izražena razlika prirodnog vodotoka od onog kojemu su rubovi korita...
Započeto je detaljno istraživanje bjelonogog raka u Ričini, strogo zaštićene Natura 2000 vrste. Cijeli gornji tok Ričine je 2013. godine uvršten u Zaštićeno područje Natura 2000. Od tada do danas, službeni podaci govorili su o prisutnosti ove vrste na samo...
Hidroakumulacija ili umjetno jezero Valići služi za pogon Hidroelektrane Rijeka koja proizvodi električnu energiju od 1968. godine. Betonska brana i Ričina koja ne teče Betonska brana visoka je 35 metara. Na sredini brane su dva preljevna polja sa zaklopkama kroz koje...
Zorica Zoretić vodi nas u još jednu šetnju, ovaj put bogatim livadama uz Rječinu. U prošloj, već 20. epizodi ona i Marijo Relja upoznali su nas s vrstama stabala koja čine galerijske šume uz sam vodotok. Livade zajedno sa šumama čine...
Naši vodiči Zorica i Marijo proveli su nas galerijskom šumom uz Rječinu kako bi nam pokazali zeleni sklad rijeke i biljnog bogatstva njenih obala. Upoznali su nas s vrstama stabala koja rastu uz rijeku. Stabla koja rastu isključivo uz...
Kraj Valuna na otoku Cresu pronađena je živa jedinka plemenite periske. Periska se nalazi na dubini od 6,4 metra i visoka je oko 30 centimetara. Budući da živi u zoni sidrenja, bit će, po protokolu Projekta očuvanja plemenite periske...
Banner

Magazin