Ričina je lipa kroz sa godišnja doba no jesen donosi šaroliko bogatstvo boja va prirodu pa je to vrime kad je i Ričina posebno zanimljiva i magična.
Zbog svoje lipote Ričina je idealna za jesenske šetnje. Brojni su putići duž njeje live i desne obale. Postoji markirana šetnica po koj se more proć od Zvira (Izvora) do grada Rike no na brojnih mestih ona skreće od samog vodotoka pa neka mesta ka odišu posebnun lipotun ostaju skrivena od očih šetačih ki prohajaju po njoj. Sam Zvir je ogradjen pa se ne more doć do njega no more se doć vrlo blizu i videt kako zgjeda.
Osim šetnice, zanimljive su markirane staze ke vode na Kičej, vrh litice ispod ke zvire Ričina. Jedna od njih započinje otprilike na pol puta izmedju Kukuljanih i Zvira, blizu Dubokog jarka. Moguće je poć i po markiranoj stazi ka započinje nekih stotinjak metara od Zvira no vrlo je strma i puno zahtjevnija od ove prve. Ako po nekoj od ovih staza dojdete na Kičej morete se vrnut na drugu stranu Ričine prateći stazu ka vodi uzduž grebena ki se diže sa live strane Ričine a vodi skroz do Lubarske odnosno Jelenja, no postoji i staza ka vodi va Zoretići ali su markacije vrlo stare i teško ih je pratit. Osim ovih markiranih, brojne su staze ke je odvavik koristilo lokalno stanovništvo. Sakako bi bilo zanimljivo obnovit stare markacije ili napravit nove na nekih od staz ke vode do Zoretićih pa bi to mogla bit jako zamljiva kružna tura na kojoj bi se videlo tok Ričine, Zvir, Kičej i vrnulo nazad na početnu točku va Kukuljani.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here