RJEČINA – TAJNE SUHOZIDA UZ KORITO RIJEKE

Stoljetni svjedoci umijeća gradnje karakteristični su za krško područje pa time i za područje Ričine. Suhozid se slaže od kamena bez veziva a može služiti kao ogradni zid no često se suhozidnom tehnikom gradilo i razne građevine. Na Ričini pak srećemo suhozide u obliku potpornih zidova koji odolijevaju vremenskim uvjetima i visokom vodostaju Ričine već stoljećima. Toliko su stari da su na mnogim mjestima srasli sa korijenjem drveća i time dobivaju jedinstven i poseban bajkoviti izgled. Pružaju utočište za razne biljke i životinje. Ribe, rakovi i mnoštvo drugih nalaze utočište u prostoru između kamenja koje daje sigurno sklonište.

Na nekim mjestima gdje ipak nisu odoljeli zubu vremena vidi se da su građeni u kombinaciji sa drvenim kolcima i gredama koje su služile kao svojevrstan temelj i uporište na koje se slagalo kamenje. Svi suhozidi uz Ričinu pomalo vijugaju i prate njezin tok. Neki su građeni od relativno malog kamenja koje je lako prenosivo no ima ih i od velikog kamenja za koje je svakako trebalo uložiti poseban trud da se podigne i slaže jedan na drugi.
Ove zidove svakako treba očuvati a ne rušiti i graditi betonske koji ne mogu nikako nadoknaditi njihovu vrijednost.

Fotografije: Zorica Zoretić

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here