Svaka rijeka na svom putu od izvora do ušća pokupi i nosi sa sobom određenu količinu nanosa. Količina nanosa ovisi o terenu kroz koji protječe rijeka, o njezinim pritocima i naravno o njezinoj veličini i duljini.

Ričina nije izuzetak, no problem je što je količina nanosa koja ona nosi i koji se talože u njezinom koritu posljednjih nekoliko godina višestruko veća nego li je to bilo prije 20-tak godina.

Mirjana i Marijo kazuju nam svoja sjećanja na jedan vir u periodu od prije 60 godina do danas. Vir je udaljen svega nekoliko kilometara od samog Zvira (Izvora Ričine) pa promjene koje su u njemu vidljive ukazuju da je život Ričine uvelike narušen.

Fotografije: Zorica Zoretić

Video: Marin Aničić

Fotografije i video: Marin Aničić

POGLEDAJTE JOŠ: RJEČINA – ŽIVOT RIJEKE U SUŠNOM PERIODU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here