U društvu našeg vodiča Ronalda Babca – Švabe propješačili smo područje Rječine ispod Martinovog Sela, između Lopače i Ratulja.
Ovdje Rječina vijuga kroz šumske padine, a mogu se vidjeti i ostatci mlinova i brana koji su nekada za ovo područje značili život. Interesantno je kako se u ta ne tako davna vremena, kad su resursi bili oskudni, pazilo na svaki kamen.

Gradilo se tako da su se iskorištavali prirodni položaji sa najviše tvrdog pješčenjaka da bi se izgradila brana. Na ovom dijelu toka Rječine brane su se gradile tako što bi na tim položajima nadograđivali zid od kamena koji je bio konstruiran tako da ga silina vode nije mogla lako srušiti.

Brana bi imala trbuh prema nasuprot toku rijeke kako bi razbio snagu vode koja u nju tuče. Ali ovo područje, nekad puno voćnjaka i obrađenih površina, danas je zaraslo u šumu a kako je suvremena industrija uzela maha mlinovi su ostali zaboravljeni. Vodeni tok i zub vremena su ih kroz desetljeća srušili i otjerali u zaborav.

Danas malo ljudi zna da su na ovom području bili mlinovi oko koji se u to vrijeme odvijao vrlo intenzivan život. Ovo područje je primjer koji nas uči da rijeka ima svoj ritam i savršeno funkcionira bez da se ju kroti betonom.

Rijeka nije samo voda u kanalu, rijeka je život u geološkom i biološkom smislu.

POGLEDAJTE JOŠ: RJEČINA – MARTINOVO SELO

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here