RAĐA SE NOVA TURISTIČKA ATRAKCIJA NA KATARINI

Tuneli bunkera u sklopu uporišta Katarina B na riječkoj periferiji nova su atrakcija u budućoj riječkoj turističkoj ponudi.

U sklopu projekta Revival koji se bavi revitalizacijom i ponovnom upotrebom izgubljene baštine u jadranskom krajoliku danas je javnosti predstavljeno uporište Katarina B kao reprezentativni primjer građevina obrambenog sustava Vallo Alpino na riječkom području.
Radi se o prostorno i graditeljski jedninstvenoj lokaciji gdje se mogu vidjeti svi primjerci bunkera (betonski i čelični), tuneli, protutenkovski položaji i rovovi, i koja prikazuje Vallo Alpino na samom vrhuncu kada nije manjkalo ni financijskih sredstava ni radne snage.

U sklopu projekta bit će izvršene manje intervencije u samom bunkeru i vanjskom prostoru kojima će se omogućiti lakši pristup posjetiteljima (prema utvrđenom režimu), ali i novi sadržaji koji će biti na raspolaganju građanima – odmorište u prirodi u neposrednoj blizini grada.

Projekt se realizira u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.825.035,00 eura, bespovratna sredstva Europskog regionalnog fonda za razvoj iznose 136.127,50 eura, a preostala sredstav osiguravaju partneri projekta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here