BORISLAV BOŽIĆ IZLAŽE U MUZEJU GRADA RIJEKE I GALERIJI PRINCIPIJ

Dva jubileja, dvije 50-godišnjice Borislava Božića: 50 godina fotografskog rada te dolazak u Rijeku i život s Rijekom 50 godina

„U proljeće 1971. napravio sam svoju prvu fotografiju.  Te sam iste  godine u jesen došao u Rijeku i od tada traje taj misterij fotografije i uzajamnost grada i mene. To je bila moja dječačka zanesenost Rijekom koja se  snažno i u kontinuitetu zadržala dosad.  Dvije su obljetnice, dva jubileja i svakako ih želim obilježiti.“

Muzej grada Rijeke: Misterij fotografske slike Borislava Božića

 „Već pola stoljeća pokušavam otkriti tajnu slike, a tajna izmiče. Možda je ljepota baš u traganju,  u procesu traženja. Putevi i puteljci istraživanja misterija fotografije uvijek su neizvjesni, a rezultati čudesni. Bavim se svim fotografskim praksama – bez ograničenja – jer je cilj u konačnici dobra slika. U ovih pedeset godina prošao sam kroz raznovrsne  pokuse, kemije i alkemije i nisam dokučio tajnu koja se skriva u mračnom prostoru analognih ili digitalnih „kutija“. A sve što je u mraku  ili nastaje iz mraka jeste tajna i valja je otkrivati.

Ova je izložba posveta, hommage toj tajni i  neizvjesnosti njezina otkrivanja. Ona nije retrospektivna,  već će biti izloženi radovi koji su većinom nastali u 2021. godini, jubilarnoj pedesetoj godini koliko mi traje ova omađijanost slikom. Ima i analogne i digitalne fotografije,  ima i alternativnih fotografskih procesa i,  naravno,  bezgranično puno eksperimenata. Neizvjesnost je stalni pratilac misterija fotografskog rada,  zato što u analognim postupcima koristim fotografske  materijale kojima je rok istekao, a i fotografiram aparatima starim 70 ili 90 godina, poluispravnim i nepouzdanim.  Neizvjesnost je i zato što sam pravim, najčešće od kartona,  svoje fotoaparate, svoje camere obscure i fotografirajući njima također koristim materijal kojem je prošao rok upotrebe.

Izložba se sastoji od tri segmenta.

U segmentu koji sam nazvao Kemija, alkemija i magija  bit će izloženi fotogrami, cijanotipije, fotografije snimljene starim fotoaparatima i camerama obscurama. Uz svaku ovu tehniku stajat će informativni tekst koji objašnjava postupak, zatim slike fotoaparata i camera obscura uz njihov kratki opis, a u staklenim vitrinama bit će izloženi fotoaparati, camere obscure, filmovi, pribor itd.

Drugi segment je Grad usput i na brzinu.  To je niz crno-bijelih fotografija čiji su motivi i sadržaj prizori Rijeke.  Naslov nije proizišao iz moje površnosti ili nezainteresiranosti za ovaj grad, nego on više označava ovo trenutno i nemilosrdno vrijeme jurnjave.  Prošla su vremena, ili mi se samo tako čini, onih mirnih, neobaveznih šetnji vlastitim gradom.  Sada je to u vlastitom gradu uglavnom usput i na brzinu.  Na ovim fotografijama puno je crnila koje nije posljedica nezadovoljstva ili frustracija vlastitim gradom, već to crnilo ima zadaću da još više podcrta i istakne rasvijetljeni dio kadra, dio grada,  tako da svjetlo na ovim nizovima crno-bijelih fotografija, i pored toga što je sama optička senzacija, ima ili može imati i metafizičko značenje koje izdvaja, naglašava i čuva svetost snimljen scene. Crno-bijele fotografije su manjih dimenzija i izložene su unutar panoramskih, kolorističkih prizora grada prikazanih na  većem formatu.  Dakle, to je koloplet kolorističkih pretapanja scena grada s crno-bijelim fotografijama manjih dimenzija na kojima su autorovi intimni zapisi grada.

Treći segment je Soba za kontemplaciju. To je zadnji ili treći dio prostora u prizemlju Muzeja grada Rijeke. U njemu je izloženo trideset fotografija manjeg formata – 15 x 15 cm, u svijetlim okvirima – 30 x 30 cm. Slike su uglavnom apstraktnog sadržaja i mogu kod promatrača poticati različite asocijacije, zato i jesu u sobi za smirivanje i mišljenje samoga sebe. Unutar ovoga trećeg prostora  je i stolica za odmaranje te stolić na kojem je stolna lampa s diskretnim svjetlom i prazna bilježnica. Posjetitelj nakon gledanja ovih malih slikovnih zapisa može sjesti, odmarati se, misliti i ako ima potrebu, i zapisati ponešto u bilježnicu.“

Izložba se održava u „Kockici“ Muzeja grada Rijeke, Trg Riccarda Zanelle 1/1. Traje od 9. prosinca 2021. do 12. siječnja 2022.

 

 Galerija Principij: interaktivna izložba Dijalog

„Drugi dio obljetničke akcije je Dijalog u Galeriji Principij. Dijalog je interaktivni fotografski projekt koji je zamišljen tako da na njemu sudjeluju  što više drugih autora i samih posjetitelja. U galeriji će biti postavljena tri motiva koje ću fotografirati dva puta na licu mjesta i te fotografije izložiti.  Iste motive trebaju fotografirati i posjetitelji te napravljene fotografije isprintati i staviti na zid. Mogućnosti autora koji se uključe u ovaj fotografski dijalog su da mijenjaju kut snimanja, rasvijetljenost motiva te karakter objektiva i time će dobiti i drugačije viđenje istog prizora.  Po završetku ove interaktivne izložbe u galeriji treba biti niz različitih viđenja iste stvari. Znači, u pitanju je dijalog.“

Završni događaj obljetničke akcije je razgovor o fotografiji, okrugli stol za javnost, pod nazivom:  Što je to fotografija ili zašto neke fotografije imenujemo umjetničkim, a neke ne?

Izložba se održava u Galeriji Principij, Pod voltun 4. Traje od 11. do 20. prosinca 2021. Razgovor o fotografiji bit će zadnji dan interaktivne izložbe Dijalog, u ponedjeljak, 20. prosinca u 18 sati u Galeriji Principij.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here