GLAZBENE VEČERI U SOVINJAKU

Lora Pavletić i Emilio Bezzi

Konoba Santa Terra u Sovinjaku u suradnji s Akademijom Crescendo nakon jednogodišnje pauze ponovo otvara sezonu glazbenih zbivanja. U nedjelju 25. srpnja  s početkom u 20 sati  održati će se koncert mezzosopranistice Lore Pavletić i Emilia Bezzia na tiorbi pod naslovom “Barokne večeri u Sovinjaku”. Slijede četiri  laboratorija Melotee koji će se održati na lokacijiama  Sovinjaka i Buja i to 29.07, 05.08  12.08 i 23.08. Svi koncerti počinju u 19 sati.

Melotea koristi glazbu i ples kako bi postigla obnavljanje prirodnog ritma tijela i uma kroz stimulaciju našeg drugog mozga ili enteričnog živčanog sustava. Naš organizam već ima unutarnji sklad, vlastitu glazbu, čak i ako je većina ljudi nesvjesna. Glazba proizvedena u sesiji Melotee odražava ritam stanica zdravog ljudskog organizma (odnosi između tjelesnih stanica strukturirani su na valovima koji imaju svoj ritam). To je moguće jer operater Melotea, s udaraljkama poput konga i bongosa –  može čitati i probuditi muzikalnost koja je već prisutna u tijelu sudionika. Kroz tako proizvedene zvučne i ritmičke vibracije moguće je probuditi osjetljivost tjelesnih i psihičkih zona koje su potpuno uspavane i gluhe na druge podražaje.
International Academy Crescendo također sudjeluje u projektu “KARSIART” općine Duino, udruge Piccolo Opera Festival, Grada Buje i POU Buje u sklopu kojeg organizira jedan od koncerta u Kava Kornarija u Marušićima. Koncert ce se održati 11.08 sa pocetkom 19.30 sati. Glazbenici su  Lora Pavletić,mezzosopran i Emilio Bezzi, tiorba .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here