KOLUMNA I NATJEČAJ “HAIKU KRUGOVI”

Urednički tim kolumne i natječaja „HAIKU KRUGOVI“ kojeg čine Sanela Pliško, Dejan Pavlinović i Goran Gatalica raspisalo je natječaj za autore koji pišu haiku poeziju. Rok za podnošenje  prijava je od 5. do 25. svibnja 2021. godine.

Što je haiku?

Haiku je kratka pjesma od tri stiha, odnosno 17 slogova u 5 – 7 – 5 rasporedu, zasnovana na doživljaju pjesnika. Haiku osobito opisuje prirodu i izravno životno iskustvo, koristi sugestiju, ističe važnost zahvaćanja u bit predmeta, izbjegava sentimentalizam. Potječe od tanke, srednjovjekovne japanske dvorske poezije od 5 stihova (5-7-5-7-7 slogovi). Kasnije su se prva tri stiha odvojila i tako nastaje haiku.

Za razliku od tradicionalnog haikua, slobodni ili moderni haiku može imati i više ili manje od 17 slogova. Obično se u prvom stihu daje slika, u drugom radnja, a u tredem zaključak. Ali ovo pravilo ne treba baš potpuno doslovno shvatiti. Često se radi i o suprostavljanju tj. odnosu između prvog ili zadnjeg i ostala dva stiha. Ali nije svaka pjesma od 3 stiha i 17 slogova haiku. Jer razne lirske pjesme od tri stiha, aforizmi i slične kratke forme nisu isto što i haiku. Osnova haikua je “haiku trenutak„ (spoznajni ‘aha !’ trenutak), tj. pjesnikov doživljaj određenog događaja, iz koga je on potpuno isključen i gdje se pojavljuje kao promatrač, a ne kao sudionik.
Jedna od osnovnih karakteristika haikua je kigo, koji predstavlja ključnu ili sezonsku riječ, vremensku ili neku drugu preciznu odrednicu događanja haiku trenutka. Pored kigoa, klasični haiku bi trebao imati još nekoliko bitnih elemenata: kireji (tj. pauzu nakon prvog, u drugom ili nakon drugog stiha, kojim se odvaja slika i radnja od zaključka).


Smjernice i pravila kolumne i natječaja „HAIKU KRUGOVI“

Na natječaju mogu sudjelovati svi autori koji pišu haiku na hrvatskom jeziku. Prihvatljivi je isključivo 1 prethodno neobjavljen i originalan haiku.

Tematski je natječaj za svibanj 2021. posvećen Olimpijskim igrama u Tokiju – sve što je vezano za zlato / sunce ili pokret.

Potrebno je navesti ime i prezime, adresu,  grad kao i državu koji predstavljaju  indeks autora.

Prijave se  šalju na  e-mail adresu: haikukrugovi@gmail.com

Prijava (1 haiku i podaci trebaju biti pisani u Times New Roman formatu, veličina slova 12 s proredom 1,5) se šalje  isključivo u tekstu maila, a ne u formatiranom privitku (doc. ili docx. formatu,  odnosno pdf). Takve prijave se neće razmatrati.

Rok za podnošenje  prijava je od 5. svibnja do 25. svibnja 2021. godine.

Po izboru uredničkoga tima u skladu s navedenim smjernicama i propozicijama na početku mjeseca će se izabrati 3 najbolja haiku rada i nagraditi prigodnim knjigama i diplomama. Samo autori triju najboljih haiku radova prema izboru uredništva „Haiku krugova“ će biti obavješteni mailom u predviđenom roku.

Pozdravljaju se moderni haiku slobodnog stila i haikun koji se pridržavaju slogovne strukture 5-7-5 uz korištenje „sezonske riječi“ ili „kiga“ . Uredništvu je mnogo važnije da pjesma utjelovljuje duh haikua nego da se prilijepi za određeni strukturirani oblik pjesme. Na pjesniku je da pronađe oblik koji mu odgovara.

Iako neizmjerno uživamo u senryu, želimo se usredotočiti na haiku. Postoje, naravno, pjesme koje pripadaju u područje između dva žanra. Neke ćemo od njih sigurno odabrati ako se čini da je njihov duh u skladu s našim smjernicama.

Pjesme koje su prethodno objavljene u tiskanom izdanju ili na internetu, uključujući objavljivanje na osobnim web stranicama (Facebook, Instagram…) blogovima,  ili javnim forumima, neće biti uzeti u razmatranje. Bilo koji rad koji se može pronaći u web pretraživanju smatra se prethodno objavljenim. Dostavljene pjesme moraju biti izvorno djelo pjesnika koji se prijavljuje i ne smiju biti razmatrane u bilo kojoj publikaciji ili haiku natječaju. Plagiranje se neće tolerirati.

 

Važne odrednice za pisanje kvalitetne haiku poezije

Evo nekoliko osobina koje Uredništvo smatra ključnima za haiku:

  1. Uvećani sadašnji trenutak (neposrednost osjećaja)
  2. Prožimanje izvora nadahnuća (nema prostora između promatrača i promatranog „haiku trenutka“)
  3. Jednostavne, nekomplicirane slike
  4. Uobičajeno korištenje jezika
  5. Pronalaženje izvanrednoga u “običnim” stvarima
  6. Objektivno izražavanje “haiku trenutka”, a ne kroz objašnjenjavanje: poziv intuiciji, a ne inteleligenciji.
  7. Ljudska je prisutnost u redu ako se prikazuje kao arhetipski, skladan dio prirode (ljudska bi se priroda trebala stopiti s ostatkom prirode, a ne dominirati u prvome planu)
  8. Humor je u redu, ako je u skladu s “karumi” (lakoćom) – ništa pretjerano pametno, cinično, komično ili raskalašeno.
  9. Osjećaj za melodičnost jezika (učinkovita uporaba ritma i poezije)
  10. Osjećaj za određeno mjesto unutar ciklusa godišnjih doba


Kratka povijest haiku poezije

Izvori haikua nalaze se u početnom stihu, zvanom hokku, duljega niza stihova (haikai no renga ili haikai), u koji su bili uklopljeni naizmjenični nizovi od 5–7–5 i 7–7 slogova. Hokku je postupno postajao samostalnim stihom, a formalno se osamostalio tijekom 1890-ih kada se za njega počeo koristiti pojam haiku, za što je osobito zaslužan bio Masaoka Shiki (1867–1902). Haiku je bio nova vrsta stiha, oblikom posve nalik na tradicionalni hokku, ali se razlikovao po tome što ga je trebalo pisati, čitati i razumijevati kao samostalnu pjesmu, a ne kao dio duljeg lanca stihova. Strogo uzevši, povijest haikua počinje potkraj XIX. st.

Haiku je kao hokku u haikai no rengi imao izvorno zabavni značaj. Zahvaljujudi naporima učitelja renge kao što su bili Sōgi (1421–1502) i Matsunaga Teitoku (1571–1653), haiku postaje ozbiljnim pjesničkim oblikom. Tomu je osobito pridonio Matsuo Bashō (1644–1694); njegovi hokkui uspjeli su izraziti humor, ljudskost i duboko vjersko iskustvo. Nakon Bashōve smrti, u nizu škola njegovali su se raznovrsni stilovi, od komičnih do zabavnih igara riječima. Reformu haikua, s težnjom povratka Bashōu, poveo je slikar-pjesnik Yosa Buson (1716–1784), potom Kobayashi Issa (1763–1827). Povijest modernoga haikua počinje od Shikijeve reforme započete 1892. koja je uspostavila haiku kao novu samostalnu pjesničku vrstu: najvažnije je bilo Shikijevo uvođenje postupka zvanog shasei ili skiciranje iz života; pojam je bio preuzet iz rječnika zapadnoga slikarstva. Shikijeva reforma nije promijenila tradicionalne crte haikua, uporabu 17 slogova i temu godišnjega doba te korištenje deskriptivnog realizma.

Kasnija povijest haikua uključuje eksperimente i slijed različitih pjesničkih tendencija (naturalizam, romantizam, itd.). Pojavila se struja koja je haiku doživljavala kao slobodni stih,pa je odbacila godišnja doba; 1920-ih uvode se teme romantične i senzualne ljubavi. Nakon II. svjetskoga rata slijede pokušaji moderniziranja haikua, pokušaji simbolizma i nadrealizma. Zapad je haiku početkom XX. st. doživio kao epigram. Velik je utjecaj pjesništvo haikua imalo na neke američke pjesnike kao što su E. Pound, W. Stevens, W. C. Williams i drugi, a u Hrvatskoj na D. Ivančana, V. Devidéa, J. Severa i drugi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here