Kako se nekad u Triblju čekalo Novu godinu prisjetio se Žarko Gašparović Markun.

“Mislin da su Božić i božićno doba najbolje vrime da se prisjetimo običaji ki su, od vavik, razveseljavali ljudih, a prije sih dicu va našen zavičaju, ali i po celoj našoj Domovini. Rič je o običaju ki se va Dubrovniku zove kolenda, va Slavoniji koleda, a poli nas ja ne znan da je ta običaj imel ime, ali znan da smo obahivali po mestu i čestitali i Božić i Mlado Leto i Vazam, i ko dica, i ko fanti, i ko odrasli ljudi. Kolokvijalno smo ga zvali “dobra ruka”.

Nažalost se je ta običaj zatrl zbog raseljavanja i se manje dice i domaćih mladih (i starih) ljudi pa ni ki, ali ni komu čestitat. Opstala je još samo jedna inačica toga običaja kad mesopusne kumpanije gredu po kućah i pozdravljaju ukućanih. Bilo bi žalosno kad bi se i tajsti, valjda još jedini dokaz našega zajdništva va mestu zatrl.

Ko dica smo hodili po kućah i čestiltali blagdani i za “dobru ruku” dobivali šaku orihi ili smokav kadiku jabukvu, hrušvu ili fritu, a užali smo tu i tamo dobit i soldi. Va sjećanu mi je ostal solad od pet tadašnjih dinarih, ki je bil udelan od aluminija (dinari su, hvala Bogu, zavavik nestali ). Va to doba je pet dinari, za nas dičinu, bila prava bogatija.

Va vrime moje mladosti su Tribaljci dočekivali Mlado leto najprije va sali ku smo zvali Tancarica, ku je imel Osip z pošte, a od 1961. leta va Domu kulture. Bilo je na tih dočekih tuliko ljudi da su te dvorane “pucale po šavih” od silnoga naroda ki je bil na dočeku. Kad je o pol noći prišlo Mlado let, i kad smo po običaju opkuševali pol sale, divojke su šle doma kako bi pričekale fanti ki će prit čestitat.

Na stol se je zinašalo najbolje jilo i pilo, va najboljoj pošadi, kako bi se impresioniralo potencijalni frajari. Posebnu pažnju su čestitari imeli ako je va kumpaniji bil moguči oženja. Čestitali smo divojkan celi dan, a mnogi smo finili zajedno na tancu ki je bill na dan Mladoga leta obvezatan, bez da su nas otac i mat videli toga dana. Ako bi fanti ku divojku zaobašli bila je to za nju vela sramot. Obično je divojka sprogajala mladićih do sljedeće i onda se vraćala doma, sama ili va pratnji svojega mladića.

I stariji su, kad su se vraćal zdočeka, isto zajedno, hodili čestitat po sih kućah va svomu selu. Se ovo se je dogajalo uz pismu i harmoniku, gitaru i tamburice. Za prijašnjih vrimen, kih se ja ne spamečujen, sople su mišnjce i sopile, ča je velika škoda da je nestalo. Zadnji sopac va mišnjce bil je stric od moga ćaće Tome Jakov Švast Koren, a va sopile su zadnji sopli Belobrajić i Veselić, kih ja nis pozna i ne znan njihova imena. Ako ki zna, bilo bi lipo da jih obznani. Va to vrime, kad su ljudi živeli oskudno, pisma i sopnja se je čula javno po sih selih va Triblju, a danaska samo na sprogodih. Tužno, ali istinito”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here