CULTURAL CAPITAL(S) – BARBARA CASPAR & DUNJA LARISE U GALERIJI LAURUS

Galerija Laurus u Lovranu ugostiti će izložbu Cultural Capital(s) autorica Barbare Caspar i Dunje Larise. Izložba se otvara u četvrtak 15. listopada u 19 sati i može se pogledati do 31. listopada.

KULTURNE PRIJESTOLNICE su umjetničko, fotografsko i konceptualno ispitivanje dvaju gradova koji su oba nosila ili nose titulu “Europska prijestolnica kulture”: Graz 2003. i Rijeka / Fiume 2020. Kao i sam koncept, i povijesno i kulturno isprepletanje između Graza i Rijeke složeno je i višeslojno. Barbara Caspar, rodom iz Graza, bavi se Rijekom u svojim umjetničkim i fotografskim istraživanjima, a Dunja Larise, rodom iz Rijeke, pokušava Rijeku / Fiume locirati u gradskoj arhitekturi i svakodnevnom životu u Grazu.

BARBARA CASPAR & DUNJA LARISE realiziraju zajedničke izložbe na raskrižju umjetnosti, fotografije, znanosti i povijesti otkako su studirale slikarstvo i grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču. Njihovi su radovi između ostalog prikazani u Austriji, Italiji, Španjolskoj, Velikoj Britaniji, SAD-u, Izraelu, Kubi, Boliviji, Ekvadoru, Nikaragui i Bosni i Hercegovini. Fokus njihovih zajedničkih projekata je ispitivanje simbolike prošlih ili sadašnjih političkih /
socijalnih sukoba / sustava / ideologija u svakodnevnom životu / izgledu zemlje ili grada. Postavlja se pitanje drugih, alternativnih političkih zbivanja i historiografije …

Barbara Caspar radi kao filmska producentica, filmašica, autorica. Također je aktivna kao fotograf za razne časopise i u umjetničkoj fotografiji. Međunarodne izložbe i projekcije: Muzej moderne umjetnosti (NYC), Arco Madrid, Camera Austria, Filmski festival
Zagreb; Studirala je likovnu umjetnost, filozofiju, psihologiju i teoriju
komunikacije u Beču, Londonu i Parizu.

Dunja Larise je politolog i fotograf. Studirala je umjetnost na Akademiji likovnih unjetnosti u Beču te filozofiju i političke znanosti na Univerzitetu u Beču.
Živjela je i radila kao znanstvenica i umjetnica u Parizu, Firenci, New Yorku, Havani i Quitu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here