Učkarski potok Banina utječe u more u Iki. Mnogi šetači na lungomaru ne znaju kakvu ljepotu skriva u svom “gornjem toku”.  Planinari, šetači, ljubitelji prirode rado ga obilaze. Može mu se prići s donje strane iz Dobreća ili s gornje iz pravca nekadašnjeg Ininog hotela. Put je dobro označen markacijama i ugodan za šetnju, priroda je i u ovom skromnom dijelu godine fantastična, a tek se budi. Put se na desetak minuta hoda do cilja odvaja i lagano spušta u kanjon koji vodi do slapa. Nagrada je spektakularan prizor – petnaestak metara visok slap s okomite stijene obrušava se na koji metar od promatrača.
Banina je bujični kraški potok ovisan o padalinama i topljenju snijega. Za sušnih mjeseci drastično se smanji količina vode u njegovu toku. Stoga, ako želite vidjeti Baninu u punom sjaju, krenite.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here